OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$75,00 USD - Anonymous
$50,00 USD - Anonymous
$50,00 USD - Anonymous
$30,00 USD - Larry Jack
$25,00 USD - Mellie Dee
$20,00 USD - Oddbjørn Brox
$15,00 USD - Anonymous
$10,00 USD - Ben Arthur
$10,00 USD - Anonymous 33
$10,00 USD - Benoni Maheia 23
$10,00 USD - Roy Castle 25
$10,00 USD - Jurij
$10,00 USD - Walter Sonderegger 5
$10,00 USD - Anonymous
$6,36 USD - Anonymous
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Priyrodo
$5,00 USD - Massimiliano LC
$5,00 USD - Anónimo
$5,00 USD - TJ Sweeney 12
$5,00 USD - P.Sportel
$2,00 USD - henryotani 2
$2,00 USD - Anonym 71
$2,00 USD - Carl Andersen 89
$2,00 USD - Robert Adam II 76
$2,00 USD - Pat Bell 15
$2,00 USD - Hortz Christel 2
$2,00 USD - Anonymous 77
$2,00 USD - SCHUELLER 3
$2,00 USD - Yolanda 67
$2,00 USD - Carmen Migdalia 19
$2,00 USD - Anonymous 49
$2,00 USD - Anonymous 5
$2,00 USD - Jesús Rubio 54
$2,00 USD - Alisterg 36
$2,00 USD - Michael Chapman 62
$2,00 USD - Still in Saigon 7
$2,00 USD - Anonymous 8
$2,00 USD - Turritopsis Dohrnii Teo En Ming 19
$2,00 USD - Michael Chapman 62 Mới
$2,00 USD - Richard Guy 13
$2,00 USD - Anonymous 6
$2,00 USD - Barton S Jahn 13
$2,00 USD - JOHN W FRANKS 8
$2,00 USD - Olivia Parr-Rud 37
$2,00 USD - Anonymous 8
$2,00 USD - Mouschi Debbye 39
$2,00 USD - K. Hendry 4
$3,00 USD - Aoife MacNamara 66
$3,00 USD - mark breton 11
$5,00 USD - Lisa Bevan 9
$10,00 USD - Kerry Hatcher 43
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 46
$4,50 USD - Anne Stephens 9
$3,00 USD - dragon 68
$5,00 USD - dbond 85
$10,00 USD - James Brunet 42
$3,00 USD - Андрей Геков 52
$3,00 USD - Christian Jäkl 45
$5,00 USD - Rookie
$5,00 USD - Jonathan Dukes 41
$5,00 USD - Edward Averill 40
$3,00 USD - Brandon Arnold 49
$3,00 USD - ComputerHead 39
$4,00 USD - Brian Peiris 39
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 38
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 34
$3,00 USD - Advait 33
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 31
$3,00 USD - Alin Miron 27
$1000,00 USD - Fred Brennan 23
$5,00 USD - Masaru Hirano 17
$3,00 USD - Scott Napier 14
$3,00 USD - Andrus O'Conda 13
$3,00 USD - Chuck Daley 13
$5,00 USD - Jarl Arntzen 90
$5,00 USD - Curtis Jemand 90
$3,00 USD - Evert Guzman 88
$5,00 USD - snorpey 86
$10,00 USD - Joshua Kao 86
$3,00 USD - Gabriel 89
Thống kê
Số lượng đóng góp: 81
Tổng số tiền: $1570,86 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Anonymous
Gần đây nhất: Michael Chapman