OpenShot Video Editor cũng có sẵn để tải xuống từ PPA chính thức của chúng tôi. Chỉ Ubuntu 14.04 (Trusty) và các phiên bản Ubuntu mới hơn mới được hỗ trợ với PPA của chúng tôi. Chọn bản PPA phù hợp nhất với nhu cầu của bạn dưới đây . Ghi chú phát hành

PPA ổn định (Chỉ chứa các bản phát hành chính thức)

sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa
sudo apt update
sudo apt install openshot-qt python3-openshot

HOẶC

PPA hàng ngày (Mang tính thử nghiệm cao và không ổn định nhưng chứa các bản cập nhật hàng ngày dành cho những người kiểm tra)

sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/libopenshot-daily
sudo apt update
sudo apt install openshot-qt python3-openshot

Hiện tại OpenShot đã được cài đặt, bạn có thể khởi chạy nó từ Menu của ứnng dụng hoặc từ terminal ($ openshot-qt). Mỗi khi chúng tôi cập nhật OpenShot, bạn sẽ được nhắc nhở cập nhật lên phiên bản mới nhất. Đó là một cách tuyệt vời để bạn có thể trải nghiệm các tính năng mới nhất của chúng tôi.


Để xem tất cả các bản tải xuống, hãy quay lại trang Tải xuống.