Cảm ơn các bạn Amazon Web Services đã hỗ trợ OpenShot!

Amazon Web Services

Đã tài trợ Ngày 01 tháng 2 năm 2016 đến Ngày 01 tháng 2 năm 2020 Amazon Web Services offers reliable, scalable, and inexpensive cloud computing services. Free to join, pay only for what you use. Amazon Web Services (AWS) is a secure cloud services platform, offering compute power, database storage, content delivery and other functionality to help businesses scale and grow. Explore how millions of customers are currently leveraging AWS cloud products and solutions to build sophisticated applications with increased flexibility, scalability and reliability.

Trở thành Nhà tài trợ của OpenShot!

Nếu bạn muốn trở thành nhà tài trợ của OpenShot và muốn logo công ty của bạn được hiển thị một cách đáng tự hào tại đây (bao gồm một mô tả ngắn và một vài liên kết), vui lòng gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin!

Để xem các nhà tài trợ khác, hãy quay lại trang Nhà tài trợ.